Zeelandcare-Techniek

Wet & regelgeving

Onze backoffice is aangesloten bij de branchevereniging Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Het lidmaatschap van de NBBU en onze NEN-4400:2010 certificering tezamen, vormen een herkenbaar keurmerk dat de kwaliteit waarborgt en inlenersaansprakelijkheid tot een minimum beperkt. 

Medewerkers worden verloond op basis van de de CAO van de NBBU. Opdrachtgevers kunnen gebruik maken van een G-rekening. 

Samenvattend garanderen onderstaande puntende betrouwbaarheid.

Lidmaatschap NBBU; leden dienen zich te houden aan strikte gedragsregels

NEN-4400:2010 certificering

Jaarlijkse screening door onafhankelijk screeningsinstituut

G-rekening; een geblokkeerde rekening, waarvan uitsluitend betalingen aan de fiscus kunnen worden voldaan. 

 

2014 © Alle rechten voorbehouden.